ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ-ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-STENT ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ

ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ (ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ)-ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (STENT)

ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ (ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ)-ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ND YAG LASER

ΦΛΕΒΙΚΑ ΛΕΙΖΕΡ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ LASER

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ TC 3000-ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΚΙΡΣΟΙ