ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ LASER