Φλεβικό έλκος πριν τη θεραπεία

Original size is 640 × 480 pixels

5ο Περιστατικό